KOSTEN

PASSENDE BIJSTAND

Ben Touhami staat voor redelijke en transparante juridische dienstverlening waarbij u kunt kiezen voor een uurtarief, vaste prijsafspraak en gesubsidieerde rechtsbijstand. Door vooraf voorschotnota’s te sturen weet u precies waar u aan toe bent en krijgt u geen verrassingen achteraf. Bovendien houden de systemen de tijd exact bij en wordt een urenspecificatie meegestuurd zodat u precies ziet waar de tijd aan is besteed.

UURTARIEF

De hoogte van het uurtarief kan per zaak verschillen en is afhankelijk van de aard van de zaak en/of van uw financiële situatie.  Bij het aanvaarden van de opdracht worden daarover heldere afspraken met u gemaakt.

VASTE PRIJSAFSPRAAK

Indien de zaak zich daarvoor leent kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld bij een haalbaarheidsadvies in een aansprakelijkheidszaak, bij het voeren van een deelgeschilprocedure of bij een eenmalig advies over uw zaak.

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Zijn uw financiën ontoereikend, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In dat geval hoeft u alleen een bijdrage te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Sommige kosten worden niet door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van deskundigen of griffierechten bij het voeren van een gerechtelijke procedure. Meer informatie kunt u vinden op www.rvr.org.

HIGH TRUST

Een duurzame samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger, zodat u slechts binnen enkele dagen weet of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

KORTING EIGEN BIJDRAGE

Als u door het Juridisch Loket ben doorverwezen kunt u bovendien een korting krijgen op uw eigen bijdrage. U kunt een doorverwijzing aanvragen aanvragen via 0900-8020 (€ 0,25 p/min) of tijdens het inloopspreekuur.