KLACHTENREGELING

KANTOORLACHTENREGELING

Hoewel cliënten van Ben Touhami doorgaans tevreden zijn over de dienstverlening, kan het voorkomen dat u over bepaalde onderwerpen ontevreden bent. In dat geval kunt u een klacht indienen jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over bijvoorbeeld de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Voor de behandeling van uw klacht heeft Ben Touhami aansluiting gezocht bij de regeling opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten zodat de kantoorklachtenregeling voldoet aan de eisen die de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt.

Bekijk hier de kantoorlachtenregeling van ons kantoor.

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR

Indien de afhandeling van uw klacht niet tot tevredenheid heeft geleid kan het geschil onder andere worden voorgelegd Geschillencommissie Advocatuur welke klachten behandeld met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, de hoogte van de rekening van de advocaat (declaratiegeschil) en schadeclaims tot een maximum van € 10.000,00. De Geschillencommmissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis, waartegen geen rechtsmiddel (hoger beroep) openstaat.

Bekijk hier het reglement Geschillencommissie Advocatuur